Aloitin kuvataiteen jatko-opintoni Kuvataideakatemiassa syyskuussa 2007. Tutkimusaiheeni käsittelee mielikuvituksen ja taiteen suhdetta luonnontieteellisten visualisaatioiden käyttämiin keinoihin. Erityisesti olen kiinnostunut geometrisistä perusmuodoista luonnon kuvauksessa. Tutkimukseni keskeisin teema ovat luonnon havaitut ja konstruoidut muodot sekä kysymys siitä, tulevatko nämä muodot luonnosta vai kulttuurista ja kuinka niitä käytetään tieteessä ja taiteessa.

Voit ladata viimeisimmän vahvistetun tutkimussuunnitelmani pdf-muodossa klikkaamalla TÄSTÄ.I started my post-graduate studies in the Finnish Academy of Fine Arts at September 2007. The subject of my research is the relationship between imagination and art and the means used by scientific visualizations. Especially I am interested about elementary geometric shapes used in describing nature. The central theme of my research are perceived and constructed forms of nature and the question whether these forms come from nature of from culture and how they are being used in art and science.

You can download an unofficial English translation of my last research plan as pdf by clicking HERE.